Tổng quan tòa nhà

Các khách thuê hiện tại

Ngày : 17/11/2014

            Ngân Hàng Phương Đông – OCB

            Công ty Sun Ivy

            Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện – PTI

            Công ty SAP Vietnam

            Công ty CP Thực Phẩm BIM

            Ngân Hàng ANZ

            Công ty Bluescope Vietnam

            Công ty CP LD Ta Đi Đi

            Công ty Tài Chính Ngân Hàng Phát Triển TP. HCM – HD Finance

            Công ty TNHH Tư Vấn Nhà Lãnh Đạo Thế Kỷ - CEL

            Công ty Tư Vấn DP

            Công ty Nhựa Á Châu – Asia Polymer

            VPĐD Perry Ellis International


Đặt chỗ