Tổng quan tòa nhà

Hình ảnh mặt cắt dọc

Ngày : 15/01/2015

Quy mô: 12 tầng, 01 trệt, 02 tầng hầm

Diện tích nguyên sàn từ 496 – 572 m2

Chiều cao tầng kỹ thuật: 3m

Độ dày sàn 25cm

Chiều rộng hành lang:   m

Diện tích khu vực công cộng tầng:    m2


Đặt chỗ