Tin tức

Các Video clip về an toàn

Ngày : 11/06/2016

1/ Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn

 

 

 

2/ Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố thang máy

 

 

 

3/ Kỹ năng thoát hiểm khi bị ngất khí CO

 

 

 

4/ Kỹ năng thoát hiểm khi bị chập cháy điện

 

 

 

5/ Kỹ năng thoát hiểm cho phụ nữ khi đi buổi tối

 

 

 

 


Đặt chỗ