Tin tức

Nội quy tòa nhà Dalitower

Ngày : 18/04/2017

NỘI QUY TÒA NHÀ / BUILDING REGULATION   

  1. Cấm hút thuốc bên trong tòa nhà.

No smoking inside the building.

  1. Cấm mang chất cồn, chất gây nghiện, chất lỏng dễ cháy, chất gây nổ hoặc chất gây nguy hại vào bên trong tòa nhà.

Not be allowed to bring alcohol, drugs, inflammable, explosives or dangerous item into the building.

  1. Tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy

Follow the fire regulations

  1. Không được phép cho bất kỳ khách hàng có biểu hiện quậy phá vào tòa nhà.

Person with bad behavior will not be allowed to the building.

  1. Chỉ được đậu xe tại khu vực quy định.

Only parking in predefined place.

  1. Không được gây náo động, ồn ào trong tòa nhà.

Do not make aloud noisy and disturb others in the building.

  1. Không được ở lại qua đêm tại tòa nhà mà không có đăng ký trước của công ty

Not be allowed to working through night without company registration.

  1. Giữ gìn vệ sinh chung

Keep the environment clean

  1. Các nhà thầu hoặc nhân viên của nhà thầu phải mang “thẻ công nhân” ra vào do bảo vệ cấp tại tầng hầm.

Contractors or contractors’ staff must have the ‘contractor’ badge issued by security counter at basement.

 

    10.  Tất cả nhà thầu phải tuân theo “Quy định dành cho nhà thầu”

 

Contractors must follow the ‘Contractor regulation’ of the building.

 

    11.  Không được phép vào các khu vực phòng kỹ thuật, phòng biến thế, phòng máy bơm, phòng điều khiển điện hoặc phòng máy phát điện; nếu không có phận sự hay trách nhiệm.

 

Authorized person only to technical area, transformer, pumping, MSB or generator room.

 

    12.  Nếu gặp bất kỳ trở ngại nào, vui lòng thông báo ngay đến văn phòng ban quản lý tại tầng thượng của tòa nhà .

 

Any problems or requirements, please contact building management office at rooftop.

 

 


Đặt chỗ